Teckningar


Proppeller

Proppellerbråck, 2011


hunden

ekollon

masken veronica lindahl

fåglen veronica lindahl

fjärilen veronica lindahl

Hjärtvälta,


pulserande sockerknipe teckning

Pulserande sockerknippe, 2010


flyg såsnipa flyg teckning

Flyg såsnipa flyg, 2010


Bruleformer skaver teckning

svan mannen teckning

lysmasken

skorphuset teckning