Vad gör jag?

Jag arbetar mest med teckning, på papper och på trä, men även med grafik i tekniken torrnål och collografi. Textil är något jag återkommer till då det har följt mig i min uppväxt, med en mor som skräddare kunde man från tidigt medvetande bestämma hur man ville ha sina kläder. I lite mer vuxet tillstånd började jag lära mig att sy på egenhand.